Synkope har gjennomført en omdanning fra NUF til AS, og har fått nytt organisasjonsnummer 921 125 739.

Dette har skjedd gjennom ordningen for skattefri omdanning, og det nyopprettede aksjeselskapet viderefører ansettelsesforhold, kontrakter og andre forpliktelser fra NUF-et.