Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet handler om å sikre at informasjon ikke er tilgjengelig for andre enn de som skal ha tilgang (konfidensialitet), at informasjonen er til å stole på (integritet), og at informasjonen er tilgjengelig når den trengs (tilgjengelighet).

Vi kan tilby konsulenter som har følgende nøkkelkompetanse

  • Sikkerhetsstyring
  • Risikovurderinger
  • Sikkerhetsgodkjenning av IKT-systemer

Vi bruker ISO-27000-standardene, NSMs veiledninger eller standarder fra NIST i arbeidet vårt.

Sikring og compliance

Vi har lang erfaring med sikkerhetsherding av IKT-infrastruktur.

Vi kan hjelpe med å få på plass

  • Konfigurasjonsstyring av sikkerhetskonfigurasjon
  • Riktig sikkerhetslogging i infrastrukturen
  • Loggmottak for håndtering av sikkerhetshendelser
  • Automatisert sikkerhetstesting og compliance-testing