Profilbilde av Thor Høgås

Andreas Strøm

Systemarkitekt med lang erfaring fra store infrastrukturprosjekter og -programmer i offentlig og privat sektor. Andreas har spesialkompetanse på utvikling og sikkerhetsgodkjenning av gradert infrastruktur, og har hjulpet virksomheter med etablering av systemer for sikkerhetsgodkjenning av graderte informasjonssystemer.

Andreas er PRINCE2-sertifisert prosjektleder og en erfaren Scrum Master og testleder.

Profilbilde av Thor Høgås

Irene Driveklepp

Prosjektleder med lang erfaring fra anskaffelser, leveranseprosjekter og overlevering til drift, hovedsakelig i offentlig forvaltning. Irene er utdannet forvaltningsinformatiker fra universitetet i Oslo.

Irene er PRINCE2-sertifisert prosjektleder og har solid kompetanse innenfor prosjektledelse, kontraktsforhandlinger, leverandøroppfølging, levetidsanalyser og overlevering til drift.