Prosjektstyring

Våre prosjektledere skaper engasjement og bidrar til effektivt samarbeid og kommunikasjon i prosjekter. Vi har erfaring fra et bredt spekter av IKT-prosjekter i offentlig sektor, med kompetanse fra hele verdikjeden i et prosjekt, fra behovskartlegging, utvikling, test og produksjonssetting, samt overføring til drift og forvaltning. Vi er Prince2®- og SAFe-sertifisert, og kan ta et helhetlig prosjektlederansvar eller inngå i en ledergruppe for prosjektet.

Synkope tilbyr tjenester innenfor følgende områder:

  • Prosjektstyring og -ledelse
  • Prosessarbeid
  • Prosjektstøtte/PMO
  • Leverandøroppfølging
  • Anskaffelser/forhandlinger
  • Produkt- og tjenesteutvikling
  • Økonomi og levetidskostnader
  • Overlevering til drift
  • Porteføljestyring